Kursledare


Bengt-Erik Engholm är född och uppvuxen i Kölsillre i västra Medelpad. Han är författare och diversearbetare och har bl.a. hållit i skrivarkurser för Studiefrämjandet. Hittills har Bengt-Erik kommit ut med sjutton böcker. Tre av böckerna är för vuxna och resten riktade till en yngre publik.
     

Staffan Cederborg är inflyttad gotlänning. Han är författare och arbetar som redaktör på Riksutställningar. Staffan är högskoleutbildad inom svenska och kreativt skrivande och har skrivit en barnbok och fyra ungdomsromaner.
     
 Skrivflyt på Facebook ››

Skrivflyt c/o Bengt-Erik Engholm | Hägerstensvägen 104, 126 49 Hägersten
t ~ 08-645 80 06, m ~ 0705-32 12 59 | e ~ bengterik@skrivflyt.se

Skrivflyt c/o Staffan Cederborg | Östergarn Rodarve 963, 623 68 Katthammarsvik
t ~ 0498-524 00, m ~ 0704-58 22 33 | e ~ staffan@skrivflyt.se